voor wie?

Deze website biedt hulp en informatie voor ouders en co-ouders maar ook voor vrienden, huisgenoten, teamgenoten en andere bezorgde betrokkenen. Voor hen zijn er verhalen en aanknopingspunten voor oplossingsrichtingen en actie. De informatie is rechtstreeks ontleend aan materiaal dat door deskundigen op het internet is geplaatst. Daarnaast biedt het info uit media en gezaghebbende bronnen zoals wetenschappers, gedragsdeskundigen maar ook ouders en de studerende jongen zelf.

De site is bedoeld om een bron te zijn die contact, uitwisseling en gesprek tussen ouders en studeren jongens bevordert. De site als medium helpt ouders en studerende jongens thema’s benoemen en bespreken. De overtuiging van de makers van de site is dat betrokkenheid en daadwerkelijk stimulerend contact onontbeerlijk zijn. De site wil een hulpmiddel zijn dat inspireert om in gesprek te blijven.

Op de bronnenpagina kunt u terecht voor meer informatie over gebruikte literatuur.

x