introductie

Uit het Jaarboek Onderwijs 2011 van het CBS blijkt dat van alle deelnemers aan het hoger onderwijs 48% man is, tegenover 52 % vrouw, en dat meer jongens het HO verlaten (25%) dan meisjes (18%). Er is een maatschappelijk belang om de jongens te ondersteunen de organisatie van hun jong volwassen leven. Ook ouders hebben behoefte aan informatie en steun in deze fase van ontwikkeling van hun jongens.

Studerende jongens.nl is bedoeld voor ouders van studerende jongens, maar ook voor hun vrienden, huisgenoten en andere betrokkenen, en voor de jongens zelf. De website is bedoeld om de informatie die er is te bundelen en te delen zodat coaching en zelfmanagement van de jongens kan worden aangepast en verbeterd.

x