Hulpmiddelen

Veel studenten zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die hun universiteit aanbiedt om zich te vormen en trainen in meer studietaakgericht gedrag. Studie-adviseurs weten veel en kunnen belangrijk ondersteunen. Maak op tijd gebruik van hun diensten.
Het loont om te onderzoeken welke mogelijkheden voor ondersteuning, training en vorming op de universitaire websites is geplaatst. Onderstaande links komen van de RU Groningen en van de RU Leiden.

Onderstaande link brengt de student naar een testje dat inzicht geeft in het uitstelgedrag.

http://www-dsz.service.rug.nl/bss/so/topics/tests/lpsset.htm

En deze test geeft een beeld van het soort problemen dat de student tijdens het studeren ervaart.

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/websmart.html

Deze beide testjes bieden informatie aan de hand waarvan u de reflectie met uw zoon kunt voorzetten, en afspraken kunt maken voor actie. Onderstaande presentatie informeert over het waarom van gedrag: waarom doen mensen de dingen die ze doen?

De presentatie gaat over motivatie en laat zien wat zoal over dit onderwerp is gezegd. Verschillende wetenschappers hebben zo hun visie op wat motivatie is. Dat betekent dat niet één theorie over dit thema bestaat maar verschillende. Duidelijk is dat motivatie een complex proces is waarin veel factoren een rol spelen. Naast de genoemde motieven spelen nog determinanten zoals ‘wat vindt mijn omgeving ervan als ik dit doe?’, ‘kan ik eigenlijk wel wat ik wil?’ en ‘wat vind ik eigenlijk van het resultaat dat ik verwacht van deze inspanning?’.
Deze determinanten worden elders in deze website nader toegelicht. Zo kunt u lezen over faalangst (als factor van betekenis in het antwoord op de vraag ‘kan ik eigenlijk wel wat ik wil?’). Motivatie waarom mensen de dingen doen

 

 

x