Presentatie

De mens is een sociaal dier.  Vanaf de geboorte, en ook al daarvoor, worden we beïnvloed door onze omgeving. In hoe we naar onszelf kijken, in de woorden die we gebruiken de taal die we spreken, hoe we ons kleden en vorm geven aan ons leven.
Mensen leren zichzelf kennen via de ander, en de invloed van de ander kan werken als een self-fulfilling prophesy:  we zijn geneigd om mee te gaan met de verwachtingen die anderen van hen hebben.  Als je teveel in hetzelfde milieu blijft hangen kan dat gaan werken als een harnas waar je jezelf moeilijk uit bevrijdt.

We hebben een diep verlangen om ons opgenomen te voelen in een groep die belangrijk voor ons is. Buiten gesloten worden bedreigt tenslotte overlevingskansen! U kunt zich  voorstellen hoe uw jongen in zijn verre studiestad, of in zijn nieuwe omgeving alleen oog heeft voor associatie met een nieuwe groep. De mate waarin hij zich gewaardeerd voelt bepaalt daarbij de kwaliteit van zijn zelfgevoel; hoe beter in de groep hoe positiever gestemd. Opgenomen worden in een groep betekent ook: ervaren dat het nieuwe  (studenten)leven zin heeft.  Door deel uit te maken van een cultuur van activiteiten, verhalen en rituelen worden de jongens geholpen aan ervaringen van zelfbehoud en beheersing.

De mens is in staat tot reflectie op zichzelf. In de spiegel ziet hij de persoon die hij is, die hij kan beoordelen en onderscheiden van anderen, en op wier gedrag hij kan afstemmen. Ook onze jongens bezien zichzelf in de spiegel en vergelijken hun gedrag en gevoelens met hoe ze vinden dat ze zouden moeten zijn. Zulk zelfbewustzijn van de mate waarin zij voldoen aan eisen en idealen die zij zichzelf stellen kan leiden tot vormgeving van een presentatie ‘zo wil ik dat anderen mij zien, zo wil ik gekend worden, maar ook en zelfs tot angstige en  sombere gevoelens die verlammend werken.

Zelfbewustzijn heeft als belangrijk kenmerk dat je de dingen die je nú meemaakt kunt opnemen en integreren in alles wat je eerder meemaakte. Zo ontstaat een zelfverhaal dat op een bepaalde manier gekleurd is. Die kleur zet ook de toon voor de doelen die je stelt, voor wat belangrijk voor je is. Deze inkleuring van je leven toont waarvoor je intrinsiek bent gemotiveerd, het bevordert creativiteit en helpt negatieve ervaringen in een brede context plaatsen. De herinnering aan hoe je eerder tegenslagen hebt aangepakt helpt je aan een methode om ook deze tegenslag te overkomen.

Het is waardevol om af en toe de stand van zaken op te maken en je zelfverhaal in kaart te brengen. Zo kan je bepalen welke kleuren domineren, en welke wat meer kunnen worden aangezet. Kijk voor opmaak van je zelfverhaal onder de knop Diensten.

x