Moeten en doelen

We zouden hen met de neus op de feiten willen drukken en dwingen de afspraken die ze maakten na te komen. De vraag is hoe het kan dat de opdracht ‘doe wat ik zeg’ niet werkt.

Het gaat hier over de vaardigheid van de jongens om zich te beheersen en te werken aan een geordend leven. Op de pagina met artikelen over de ‘Adolescent in de literatuur’ staat een betoog van de (Fontys Hogeschool) lector dr. Tom Luken over het gemis aan voldoende overzicht en autonomie bij jongeren om tot adequate zelfsturing te komen. In dit artikel laat Luken zien in welke stadia bijvoorbeeld de morele ontwikkeling van jongeren zich voltrekt.

x