Chaos

De mens kunnen wij het best begrijpen als een proces. Een proces,  dat voortdurend bezig is met het scheppen en herscheppen van zichzelf in de wereld, en met steeds behoefte aan tijd en ruimte,  om te exploreren en verbinden in reactie op hetgeen zich voordoet.

Dat scheppen en herscheppen doet zich niet voor in ledigheid, maar in wisselende situaties.  Situaties die een ervaring vertegenwoordigen, een die betekenis heeft, en die wortelt in het gevoelsleven.
De chaos op de kamer is een voorbeeld van een manier van ‘beheersing’ die door de adolescent op diens eigen wijze wordt beleefd. Onderzoek in gesprek met uw zoon hoe hij zijn ruimte ervaart en waar onderhoud van zelfmanagement en orde lukken naar zijn zin. Een open gesprek om te onderzoeken wat zijn standpunt is, en wat zijn voorkeuren zijn helpt hem zich bewust te worden van zijn situatie, en zijn mogelijkheden.

Volgens Hermans (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Hermans) komt een mens het best tot z’n recht bij variatie aan ervaringen. Teveel van hetzelfde kan leiden tot eenzijdige ontwikkeling. De jongens aanzetten tot variatie in activiteit kan de aandacht richten op positieve ervaring. Dat hebben ze nodig.

Mooi om tijd en ruimte te hebben, om te verkennen en te verbinden. Dat vindt ook Gerrit Breeuwsma in de onderstaande link.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/2009/opinie09_20

 

x