Hoe ervaart u dat?

Onlangs ging de film Echte Jongens in première, een film van filmmaakster en moeder van zoon Melle, Katinka de Maar.  Melle is een van de hoofdpersonen in haar integer document dat handelt over de worsteling van een moeder met een zoon die moeite heeft om een plek in de basis- en middelbaar onderwijs te behouden. Melle is druk en past niet in het regime van de klas. De leerkracht en de school besluiten een dossier aan te leggen over zijn gedrag dat er toe leidt dat Melle het stempel ADD krijgt en naar aangepast onderwijs moet. Een poging om haar zoon terug op het regulier onderwijs te krijgen mislukt omdat de school gebruik van  Ritalin als voorwaarde stelt, en dat gaat de ouders te ver.

De filmmaakster besluit om zelf leraar basisonderwijs te worden om zo te kunnen begrijpen  waar de leerkracht voor staat.

De conclusie van de film is dat het onderwijs geen ruimte laat voor de jongens die dit nodig hebben.  Het contact met druk bezette en in regels en structuren gevangen veelal vrouwelijke leerkrachten is moeizaam.  De ene mannelijke leerkracht die in de film figureert, bindt de jongens met humor en persoonlijke opdrachten.

Uiteindelijk haalt Melle zijn middelbare school diploma, de vlag mag uit. De laatste beelden in de film gaan over Melle die een exercitie oefent als militair in opleiding. Hoe het verder gaat blijft in het midden. En juist dat vervolg is interessant.

Ook jongens die hun middelbare schooljaren hebben afgesloten met een diploma blijven hun tijd om de wereld op hun eigen manier te verkennen nog nodig hebben. Sommigen kost het jaren voor ze de vorm hebben gevonden waarin ze zich kunnen voegen naar wat de samenleving van hen vraagt.[1]

Dat het zo lang kan duren voordat jongens integreren in het systeem is voor velen, onderwijs mensen maar ook ouders, onbegrijpelijk en moeilijk aanvaardbaar. Hoe kan het dat die aardige en meest betrokken en gemotiveerde jongens zo veel tijd nemen om te doen wat zij willen doen? En wat betekent het eigenlijk voor hen die tussentijd?

 

Wat is uw verhaal?
Wat ziet u dat uw zoon doet?
Wat doet u daarmee?

Wilt u uw verhaal laten horen?
Reageer via de knop elders op de site.

 [1] In haar verslag schrijft de Onderwijsinspectie (2012) dat het percentage WO-Bachelor studenten dat na 3 jaar de B haalt zorgelijk laag is (20%). Het aantal HBO studenten dat na 5 jaar een diploma haalt noemt de Inspectie laag (55%). In april 2013 schrijft de Inspectie dat in de periode 2011-2012 het diplomarendement (opnieuw) is gedaald en dat de uitval in het gehele hoger onderwijs is gestegen.

x