Leesvoer / Tips

Wie deze website gebruikt om geïnspireerd te raken en de juiste wijze van hulp en ondersteuning te kiezen komt niet direct op het spoor van Het Antwoord. Uiteenlopende factoren kunnen een rol spelen in het uitstelgedrag van onze jongens. De onderstaande thema’s helpen bij het observeren en de keuze van een interventie.

Ter ondersteuning van ouders en studerende jongens biedt deze website veel lezenswaardig over het onderwerp. Het helpt mening vormen en standpunt bepalen. Dat steunt en helpt op weg. Een gezonde jongen heeft belang bij stevige ouders. U kunt hier terecht voor verwijzingen en artikelen over de volgende onderwerpen/thema’s:

  • De adolescent in de literatuur
  • Uitstelgedrag en studieproblemen
  • Literatuur over welzijn, welbevinden en motivatie
  • Literatuur over risicovol gedrag en gezondheidsrisico’s
  • Normaal en abnormaal gedrag
  • Het belang van time-management
  • Groeigericht motiveren
  • Hulpmiddelen
boeken2
x