Casus Frederik

Frederik D. dreigt de mogelijkheid om zijn propedeuse te halen te verspelen en omdat hij op grote afstand van zijn ouders in de universiteitsstad A. woont, verliezen zijn ouders grip en vertrouwen. Er worden gesprekken gevoerd met Frederik maar hij lijkt ongevoelig voor hun appèl en gaat door met het leven zoals hij in A. begonnen is: veel vriendencontacten en feestjes maar geen studieresultaten, en geen werk.
Frederik vindt het goed om begeleid te worden. Zijn ouders zoeken contact via studerendejongens.nl.
Samen met Frederik wordt onderzocht hoe hij ervoor staat. Daarvoor wordt een traject benoemd waarin de coach van Ludens als een personal assistent voor Frederik beschikbaar is.  Hij wordt geholpen zijn agenda beheren en zijn tijd bewaken. Daarnaast zijn er feedbackmomenten waarin ervaringen rond de studie en andere verplichtingen worden doorgenomen. De informatie die is verzameld in een zelfonderzoek werkt als referentie. Frederik krijgt grip op zijn dagelijks leven terug en neemt al snel weer over. Naarmate de tijd verstrijkt worden nemen de ontmoetingen met Ludens af.

Frederik wil zelf rapporteren over de voortgang aan zijn ouders.

In deze casus zijn de volgende activiteiten en hulpmiddelen ingezet:

Zelfonderzoek d.m.v. ZKM 10 uur

Periodiek evaluatiegesprek 20 uur

Praktische ondersteuning agendabeheer 10 uur

_____

Totaal 40 uur

De begeleiding heeft plaatsgevonden in een periode van 6 maanden. Het resultaat is dat dat de relatie tussen Frederik en zijn ouders is genormaliseerd en dat Frederik makkelijker gemotiveerde uitspraken doet over voorkeuren en keuzes. Zijn ouders kunnen nu begrijpen waarom hij van studie wil veranderen.

x