Casus Bert

Bert studeert in L.. Dat wil zeggen, hij staat ingeschreven maar heeft in twee jaar nog geen 40 punten gehaald. Na een moeizame middelbare schooltijd hebben zijn ouders de buik vol van de manier waarop hij zijn leven leidt. Bert komt ongeveer één keer per drie maanden thuis en heeft op zijn beurt ook snel genoeg van de sfeer die dan gespannen is. Hoewel zijn ouders graag contact hebben, neemt Bert afstand. Alsof een muur is opgetrokken tussen ouders en zoon! En dat terwijl zijn ouders Bert sponsoren en nota bene bijna zijn hele budget fourneren.
Bij een laatste bezoek aan zijn kamer was zijn moeder zich lam geschrokken van de troep. Het speet haar dat vrijwel niets terug te vinden was van hetgeen ze beschikbaar had gesteld. Aan hoe Bert erbij liep kon ze ook niets terug vinden van haar bijdrage. Waar bleef het geld, hoe kon hij zich zo verwaarlozen!?

De ouders van Bert stonden erop dat hij een gesprek aan ging om op neutraal terrein verantwoording af te leggen over wat hem bezig houdt.  Bert kwam op gesprek en liet merken dat hij geen stuur ervaart op zijn leven en zich vooral laat leiden door wat anderen van hem vragen. Als de anderen niet vragen is er leegte.

Om een beeld te krijgen van zijn conditie heeft hij een zelfonderzoek gedaan d.m.v. ZKM. Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd waaraan hij moet gaan werken. Er waren aanknopingspunten waar hij op voort kon borduren en gaande het traject van zelfonderzoek liet hij zien dat hij orde kon herstellen en activiteiten op pakte: z’n kamer opruimen, werk zoeken en uitnodigingen van vrienden ook eens afhouden. Door de begeleiding is hij ondersteund bij zijn agendabeheer. Na een periode van 6 maanden heeft Bert de regie overgenomen.
Hij gaat intussen weer minder vaak naar zijn ouders maar rapporteert wel meer voldoening over zijn studie.

In deze casus zijn de volgende activiteiten ingezet:

  • Zelfonderzoek d.m.v. ZKM, totaal 10 uur
  • Periodiek evaluatiegesprekken, totaal 15 uur
  • Ondersteuning bij agendabeheer inclusief
  • telefonisch en mailcontact, totaal 10 uur
  • Gesprekken met de moeder van Bert 4 uur

Over een periode van 6 maanden hebben ca. 40 contacturen plaatsgevonden. Het resultaat is dat de relatie tussen ouders en zoon is genormaliseerd, en dat Bert de draad van zijn studie heeft opgepakt. Hoewel hij een negatief bindend studieadvies kreeg voor zijn eerste studie, is hij gestart met een andere studie waar hij zijn eerste punten voor heeft gehaald.

x