Diensten

Hun eigen antwoord op de vraag hoe het verder moet, biedt hen te weinig richting en stuur. U heeft onvoldoende tijd om ‘er boven op’ te zitten. Bovendien wilt u hen ruimte laten zelf het leven op de rit te krijgen. Toch heeft u behoefte aan assistentie, en daarin staat u niet alleen. De Amerikaanse professor Laurence Steinberg van Temple University in Philadelphia bevestigt dat het leren kennen en begrijpen van een adolescent vergelijkbaar is met het leren kennen van een pasgeboren baby. Als ouder staat u voor eenzelfde taak.

Ludens helpt u en uw zoon als een Personal Assistent de afspraken die uw zoon met u maakt na te komen. Een Personal Assistent is iemand die kan organiseren, coördineren en communiceren zodat doelen worden gehaald en relaties worden onderhouden. De PA die Ludens u aanbiedt is ondersteunend en coachend aanwezig, en kan uw zoon helpen diens vaardigheden en gedrag stap-voor-stap ontwikkelen.
In overleg met u, en/of met uw zoon kunnen ook belangrijke anderen in het coachend netwerk worden betrokken. Door middel van een zgn. 360 graden feedback circuit kunnen anderen uit het netwerk van uw zoon worden betrokken bij diens persoonlijke doelen.

De PA is op verschillende manieren betrokken:

  • als coach bij studievoortgang
  • bij zelfmanagement
  • door middel van oefeningen in timemanagement
  • door (opnieuw)  bepalen/verdiepen van studiekeuze
  • eventueel psychologisch onderzoek
  • door motivatiekwesties aan te pakken
  • onaangepast gedrag te helpen tackelen en ook
  • door middel van een praktische wekservice én
  • door middel van coaching van ouders met vragen op het raakvlak levensvragen en ouderschap.

Ludens werkt met Zelfkonfrontatiemethode (ZKM), zie www.ludenszkm.nl.

 

x