Bronvermelding

Onderstaande literatuur en publicaties zijn gebruikt:

Baumeister, R.F., Vohs, K.D., Tice, D.M. (2007) The strength-model of self-control. Current directions in psychological science. 16(6), 351-355.

Covington,M.V., & Beery, R.G. (1976) Self worth and schoollearning. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Crocker, J., Park, L.E. (2004) The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin. Vol. 130. 392-414.

Crone, E. (2009) Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.

Crone, E. (2012) Het sociale brein van de puber. Amsterdam: Bert Bakker.

Crott, A. (2011) Van hoop des vaderlands naar ADHD-er. Het beeld van de jongen in opvoedingsliteratuur (1882-2005).  Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.

Dweck, C.S. (2006) Mindset. The new psychology of succes. New York: Random House.

Ferrari, J.R., Johnson, J.L., McCown, W.G. (1995) Procrastination ad task-avoidance. Theory, Research and treatment. New York: Plenum.

Ferrari, J.R. (2010) Still procrastinating? Hoboken: Wiley

Flett, G.L., Blankstein, K.R., Hewitt, P.L. & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college-students. Social behaviour & Personality, 20, 85-94

Fransen, R. (2012) Noem ADHD geen hersenprobleem. Broerstraat 5. Magazine voor alumni en relaties. Groningen: RUG.

Hansen, D.M., Larson, R.W., Dworkin, J.B. (2003) What adolescents learn in organized youth activities: a survey of self-reported developmental experiences. Journal of Research on Adolescence, 13(1), 25-55.

Hermans, H.J.M. (1974) Waardegebieden en hun ontwikkeling. Theorie en methode van zelf-confrontatie. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Hermans, H.J.M. (2006) Dialoog en misverstand. Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte. Soest: Nelissen.

Jumelet, H., Wenink, J. (red.) (2012) Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. Amsterdam: SWP.

Leary, M.R., Tangney, J.P. (2003) Handbook of self and identity. London: Guilford

Lohuis, G. Polstra, L. (2003) De vele gezichten van de gedeelde werkelijkheid. Amsterdam: SWP

Luken, T. (2008) De (on)mogeljkheid van nieuw leren en zelfsturing, in Loopbaanleren: Onderzoek en praktijk in het onderwijs, pp. 127-151. Antwerpen: Garant.

Mieras, M. (2008) Ben ik dat? Amsterdam: Nieuw-Amsterdam

Meere, J.J., van der (2012) De denkfouten van Batstra. De Psycholoog, 7, 31.

Steinberg, L. (2001) We know some things: parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of research on adolescence, 11(1), 1-19

Veendrick, L. e.a.  (2004) Jongens als probleem. Inleiding bij het themadeel. Amsterdam: UvA

Woltring, L. (2012) Dat maak ik zelf wel uit! Pedagogiek met gevoel voor sexeverschillen (Utrecht: eigen beheer: zie website)

www.trails.nl

 

x