Echte Jongens, de film

Documentaire filmmaakster Katinka de Maar zal tijdens het Utrechtse filmfestival op 28 september 2013 haar film presenteren,
op 9 oktober komt de film bij de VPRO op televisie. Zie verder op  http://www.katinkademaar.nl/?SC=ProjectEchteJongens
e
http://www.filmfestival.nl/publiek/films/de-echte-jongens-film

In zijn recensie naar aanleiding van het debat in de Balie dat volgde op de premiere van de film, laat Jeroen van Goor hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles aan het woord en

…hij laat ‘er geen misverstand over bestaan. ‘We zijn te snel met diagnosticeren’ stelt hij (Jolles) , en de diagnose wordt veel te vaak gesteld. Het probleem is dat dat niet door een multidisciplinair team gebeurt, maar vaak door één specialist, bijvoorbeeld een orthopedagoog. Dat zou in de toekomst niet meer (moeten, pb) mogen’.

In De Psycholoog, maandblad van het Nederlands Instituut van Psychologen, november 2013.

x