Hoop des vaderlands en Deep secrets

Waarom het zo belangrijk is dat jongens ruimte houden voor vriendschappen
In een door Harvard als ‘outstanding’ beoordeeld onderzoek van Niobe Way (2011) komt naar voren dat jongens adolescenten een ‘crisis of connections’ ervaren. Als jongens mannen worden, zegt Way,  zijn zij geneigd om het contact met hun verlangens en hun vriendschappen, en uiteindelijk het contact met zichzelf te verliezen. Volgens de auteur hebben jongens behoefte aan een meer ruimte om hun mannelijkheid vorm te geven. Ruimte die rekening houdt met hun verlangen naar emotionele intimiteit, een vorm die compenseert voor de afbraak van familiebanden, empathie en sociale binding, en de nadruk op onafhankelijkheid, individualisme en consumptie  die onze samenleving kenmerkt.
Lees verder: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674072428

Over het onderzoek van Way heeft recent een aansprekend artikel in Chigago Tribune gestaan, zie: http://www.chicagotribune.com/features/tribu/sc-fam-0619-boys-friendship-20120618,0,150709,full.story

Opgroeiende jongens in historisch perspectief
In december 2011 is de historicus Angela Crott gepromoveerd op het beeld van de jongen in de opvoedingsliteratuur van 1882 tot 2005. Deze publicatie is een mustread voor betrokken opvoeders.  Het proefschrift wordt integraal op het internet aangeboden: http://100jaarorthopedagogiek.nl/100jaarPDF/PDF/free/Proefschrift%20Crott.pdf .

 

krantfles
x